0) { $linkedit = " ( edytuj stronę )"; } echo "


( powrót ) ". $linkedit."
"; echo "
"; $zapyt_pliki = mysqli_query($sql,"SELECT * FROM STAJ_PODSTR WHERE ID = '$nr' AND VISI = '1' AND RODZ = '1' "); $row_pod = mysqli_fetch_row($zapyt_pliki); if ( $nr == 23 ) { $plika=fopen("licznikUJE.txt", "r"); $znaki=fgets($plika, 1500); fclose($plika); $plikb=fopen("licznikUJE.txt", "w"); $znaki=$znaki+1; fwrite($plikb, $znaki); fclose($plikb); } if ( $nr == 22 ) { $plika=fopen("licznikSCE.txt", "r"); $znaki=fgets($plika, 1500); fclose($plika); $plikb=fopen("licznikSCE.txt", "w"); $znaki=$znaki+1; fwrite($plikb, $znaki); fclose($plikb); } if ( $nr == 6 ) { $plika=fopen("licznikATR.txt", "r"); $znaki=fgets($plika, 1500); fclose($plika); $plikb=fopen("licznikATR.txt", "w"); $znaki=$znaki+1; fwrite($plikb, $znaki); fclose($plikb); } // tresc okno po lewej stronie $trescLEFT = htmlspecialchars_decode($row_pod[2], ENT_QUOTES); echo $trescLEFT; echo"
"; echo "


"; ob_end_flush();?>