( powrót )
Szanowni Państwo, Likwidator Stowarzyszenia "AGRO-AVES" Justyna Kubik Manitta podaje do publicznej wiadomości , że na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "AGRO-AVES" z siedzibą w Gajewnikach z dnia 27.01.2020 r. w sprawie otwarcia likwidacji Stowarzyszenia i jego rozwiązania oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14.04.2020r. sygn.akt LD.XX NS-Rej.KRS/003837/20/793 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "AGRO-AVES" w Gajewnikach. Likwidatorem stowarzyszenia została: Justyna Kubik Manitta. Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 20 czerwca 2020r. na poniżej podany adres Likwidatora. Likwidator: Justyna Kubik Manitta, Gajewniki 2, 98-220 Zduńska Wola, e- mail: biuro.agroaves@gmail.com Likwidator J. Kubik Manitta