( powrót )

Termin Półkolonii Lato 2017 Gajewniki

I turnus 03 - 07.07 2017 r.

II turnus 07 - 11. 08 2017 r.

P R O G R A M :
- podstawy obsługi, higieny, pielęgnacji koni
- siodłanie, zaprzęganie koni
- nauka jazdy konnej małe i duże konie
- nauka powożenia
- zajęcia z woltyżerki sportowej

P R O G R A M D O D A T K O W Y :
- spacery bryczka
- zabawy plenerowe i sportowe
- strzelanie z łuku
- wycieczki rowerowe ( własny rower )
- dyskoteka
- karaoke
- ognisko
- niespodzianki

Wiek uczestników : 6 - 16 lat

Całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja dla pobytu całodobowego )

C E N A : 520,- półkolonie
820,- kolonie

Kontakt: 601 360 074 imprezy.agroaves@gmail.com

Z A P R A S Z A M Y